TIE Corps Personnel Record #55652
 
 Lieutenant Mingdug (# 55652)
Jump to TIE Corps Personnel Record   #  
Historic Record | Combat Record | ATR | INPR    
Lieutenant rank badge  
 
RSV/LT Mingdug/M/FRG Phoenix
MoC-1doc-1poc-2goc-2soc-14boc/OV-2E


 
PILOT INFO  FLIGHT RECORD  FICTION/GFX  MEDALS  COMPETITIONS  ACADEMICS  SKILLS  GAMES